Sør-øst området: Plen og kanal med Eikern i bakgrunn