Hovedbygning: fasade mot sør og kanal med vann fra turbinene