Hovedbygning: Detalj av rørledningene inn til turbinene.